Marjan Sjerps

Sinds februari 2010 is dr. M.J. (Marjan) Sjerps bijzonder hoogleraar forensische statistiek aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Sjerps combineert dit hoogleraarschap met haar werk als statisticus bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag.

Toepassingen van statistiek en kansrekening

De leerstoel forensische statistiek aan de UvA is ondergebracht bij het Korteweg de Vries Instituut voor Wiskunde van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. 

Sjerps doet onderzoek naar de toepassingen van statistiek en kansrekening in de forensische wetenschappen en het strafrecht. Dit gebied wordt forensische statistiek genoemd. Het gaat daarbij om het interpreteren van bewijs, waarbij bewijskracht uitgedrukt wordt in een verhouding van twee kansen.

Kernvragen van haar onderzoek zijn:

 • Hoe kan een (forensisch) onderzoeker de bewijskracht van zijn onderzoeksresultaten bepalen?
 • Hoe kan deze (forensisch) onderzoeker deze bewijskracht vervolgens rapporteren aan politie of justitie?
 • Wat is de bewijskracht van een combinatie van verschillende bewijsmiddelen?

De forensische statistiek beschouwt deze vragen aan de hand van wiskundige modellen. Dit levert een mix van nieuwe toepassingen van statistische technieken, de ontwikkeling van nieuwe theorieën en fundamenteel onderzoek.

Curriculum vitae

Marjan Sjerps is geboren in 1965. Zij studeerde wiskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen met als specialisatie statistiek en ‘operations research’. In 1994 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op een onderwerp uit de theoretische biologie.

 • 1993-2008 Nederlands Forensisch Instituut, statisticus 
  Sjerps adviseerde in deze periode onderzoekers op statistisch terrein, trad soms op als deskundige in rechtszaken en deed onderzoek op het gebied van forensische statistiek.
 • 2009-2011 Nederlands Forensisch Insitituut, teamleider van de afdelingen Statistiek en teamleider van de afdeling Digitale technologie en biometrie
 • 2010-heden Nederlands Forensisch Instituut, Principal Scientist 
  Tevens is Sjerps forensisch statistisch onderzoeker bij het NFI, en houdt zij zich bezig met de 'oefenrechtbank', wat deel uitmaakt van de opleiding voor forensisch deskundigen
 • 2011-heden Bijzonder hoogleraar forensische statistiek

Sjerps is lid en mede-oprichter van de Europese Forensic Statistics Research Grou