Rick van Rijn

Sinds 1 juni 2014 is Dr. R.R. (Rick) van Rijn namens de stichting leerstoel criminalistiek bijzonder hoogleraar forensische radiologie in het bijzonder de forensische kinderradiologie aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Forensische radiologie

De forensische radiologie is dat deel van de radiologie dat zich richt op de toepassing van radiologische beeldvorming in het strafproces. Deels richt het zich op het beeldvorming na een vermoedelijk niet natuurlijk overlijden maar, zeker bij kinderen, ook op de beeldvorming en interpretatie van bevindingen die mogelijk het gevolg zijn van toegebracht letsel bij levende slachtoffers.

De leerstoel forensische radiologie in het bijzonder de forensische radiologie richt zich op  twee aspecten van de radiologie:

  1. Klinische kinderradiologie: Het doel is om meer aandacht te creëren bij collega radiologen, maar ook andere specialismen, voor de waarde van specifieke bevindingen die kunnen wijzen op toegebracht letsel. Hiervoor wordt onder andere onderzoek gedaan in samenwerking met de kindergeneeskunde, de kinderchirurgie en de traumatologie. Ook wordt er in de medische opleiding aan de UvA college gegeven over dit onderwerp en wordt er bij postacademische nascholing in binnen en buitenland aandacht aan besteed.
  2. Forensische kinderradiologie: Het doel is om de waarde van radiologische bevindingen met betere wetenschappelijke onderbouwing te kunnen gebruiken in de strafrecht keten. Hiervoor wordt onderzoek gedaan met de forensische pediatrie van de afdeling Bijzondere Diensten en Expertise (BDE) van het NFI. Gezien de taakstelling van het NFI richt dit deel van het onderzoek zich met name op toegebracht schedelhersenletsel en fracturen bij kinderen.

Curriculum vitae

Rick van Rijn, geboren in 1967, studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij in 1994 afstudeerde. In 1998 promoveerde hij aan dezelfde faculteit met het proefschrift ‘Radiological strength assessment of the proximal femur’. Direct hierna startte hij met de opleiding tot radioloog in het Dijkzigt Ziekenhuis te Rotterdam welke deels werd afgerond aan de afdeling radiologie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam.

Sinds Januari 2003 is hij staflid kinderradiologie in het Amsterdam UMC, UvA, en sinds 2010 heeft hij een deeltijd aanstelling bij de afdeling BDE van het NFI.

Hij was voorzitter van de International Society of Forensic Radiology and Imaging en is secretaris van de European Society of Paediatric Radiology en voorzitter van de commissie Wetenschap en Onderwijs van het Forensisch Medisch Genootschap.

Rick van Rijn is editor van drie radiologie boeken en auteur van meerdere hoofdstukken. Hij heeft circa 200 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.