Titia Sijen

Bijzonder hoogleraar Forensische Humane Biologie

Sinds 15 juni 2020 is Titia Sijen namens de Stichting Leerstoel Criminalistiek benoemd tot bijzonder hoogleraar Forensische Humane Biologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI), specifiek het SILS (Swammerdam Institute for Life Sciences). Titia combineert dit hoogleraarschap met haar werk als teamleider Research van het Research team binnen de divisie Biologische Sporen.

Humane Biologie

Het Research team richt zich op forensische toepassingen in de volgende gebieden:

  • Methoden om complexe DNA profielen (deze hebben meerdere donoren soms met zo lage bijdrages dat niet alle genotype informatie wordt verkregen) te analyseren en interpreteren;
  • RNA-gebaseerde methoden om de cellulaire oorsprong van een biologisch spoor te achterhalen (dit kan helpen om te achterhalen welke activiteiten hebben plaatsgevonden op een plaats delict) en ook het koppelen van donor en cel type door gebruik te namen van sequentie variatie in de RNA moleculen;
  • Forensische toepassingen van moderne technieken als Massively Parallel Sequencing met de bij behorende bio-informatica tools;
  • Het voorspellen vanuit DNA informatie van kenmerken van een onbekende donor of lichaamsdelen zoals leeftijd, bio-geografische origine en uiterlijk waarneembare kenmerken (dit vooral in het kader van een groot Europees consortium, VISAGE, geleid door Prof Manfred Kayser, Erasmus Medical Centre).

Curriculum Vitae

Titia is geboren in 1967 en studeerde plantenveredeling aan de Wageningen Universiteit. Zowel haar promotieonderzoek (WUR, afgerond in 1997) als twee post-doc periodes (4 jaar aan de VU en 6 jaar op het Hubrecht Instituut) richtten zich op het begrijpen van gen-silencing processen waarbij zowel planten als nematoden als model organismen werden gebruikt. In 2007, stapte Titia over naar het forensisch werkveld.