Populairwetenschappelijke publicaties

Bij forensisch onderzoek zijn transparantie en wetenschappelijke onderbouwing van groot belang. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hecht daarom grote waarde aan het publiceren van wetenschappelijke publicaties van zijn medewerkers. Regelmatig verschijnen er ook populairwetenschappelijke publicaties van medewerkers van het NFI in (internationale) (vak)tijdschriften. Deze publicaties zijn voor een breder publiek toegankelijk. Ook komt het voor dat publicaties tot stand zijn gekomen in samenwerking met vakgenoten van buiten het NFI.