Verdachte in de zaak Nicky Verstappen dankzij DNA-match

Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie hebben vandaag bekend gemaakt dat er een verdachte is in de zaak Nicky Verstappen.

Deze verdachte is niet in beeld gekomen middels het grote verwantschapsonderzoek onder 21.000 mannen. Er is een match gekomen met de sporen op Nicky Verstappen bij  het autosomaal DNA-onderzoek waarvoor 1.500 mannen zijn gevraagd hun DNA af te staan. Deze mannen zijn door de politie in kaart gebracht, zij waren ten tijde van de dood van Nicky Verstappen in het gebied. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voerde dit DNA-onderzoek uit.

DNA-profiel van persoonlijke eigendommen

Eén van de ruim 1.500 mannen was sinds februari 2018 vermist in het buitenland, waardoor het voor de politie niet mogelijk was om bij deze persoon DNA af te nemen. Om die reden heeft het NFI in opdracht van het OM een DNA-profiel opgemaakt aan de hand van zijn persoonlijke eigendommen. Deze eigendommen ontving het instituut van de politie.

Match

Op vrijdagochtend 8 juni 2018 vonden de DNA-deskundigen van het NFI een match tussen het DNA-profiel van de vermiste man en een DNA-profiel van een spoor op de kleding van Nicky Verstappen.

Y-chromosomaal DNA-onderzoek ter controle

Om er zeker van te zijn dat het DNA-profiel dat afkomstig is van de persoonlijke eigendommen ook daadwerkelijk toebehoort aan de vermiste man, heeft het NFI aanvullend DNA-onderzoek uitgevoerd. Voor dit aanvullende onderzoek bracht de politie diezelfde vrijdag twee referentiemonsters van mannelijke verwanten van de vermiste persoon naar het NFI. De hiervan verkregen Y-chromosomale DNA-profielen zijn direct vergeleken met het Y-chromosomale DNA-profiel van de onbekende man op de kleding van Nicky Verstappen. Deze Y-profielen matchen ook.

Opsporingsonderzoek

Omdat de verdachte vermist was, is door OM en politie direct een opsporingsonderzoek gestart. Dit opsporingsonderzoek is in stilte uitgevoerd om te voorkomen dat de verdachte verder zou vluchten of zichzelf iets zou aandoen. Helaas heeft dat onderzoek niets opgeleverd.  

Parallel onderzoek

Het autosomale DNA-onderzoek liep parallel aan het grootste DNA-verwantschapsonderzoek dat ooit in Nederland is gehouden. Ook dit DNA-verwantschapsonderzoek, waarvoor 21.500 mannen werden uitgenodigd, is uitgevoerd door het NFI.

Meer informatie