Knopenanalyse

De politie kan bij het onderzoek op de plaats delict de hulp inroepen van de knopendeskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Zij analyseren de knopen om inzicht te krijgen in de mate van ervaring en de achtergrond van de knopenlegger.

Forensisch knopenanalyse is het onderzoeken van knopen en bindingen bij misdrijven waarbij slachtoffers zijn vastgebonden, opgehangen of verpakt. Dit onderzoek kan ook nuttig zijn voor een juiste beoordeling van een vermoedelijke zelfdoding.

Een voorbeeld: vastgebonden met touw

In een kanaal wordt het stoffelijk overschot van een man aangetroffen. Het slachtoffer blijkt vastgebonden met touwen en kledingstukken. De forensisch onderzoekers van de politie starten een sporenonderzoek aan het slachtoffer. PD-ondersteuning van het NFI komt naar de plaats delict voor het uitvoeren van een knopenanalyse.

Welke vragen krijgt de onderzoeker?

  • Welke knopen zijn in het touw gelegd en wat is de samenstelling of volgorde ervan?
  • Is de binding door één of meerdere personen gelegd?
  • Kunnen de bindingen gerelateerd worden aan een specifieke hobby of beroepsgroep?
  • Kan het slachtoffer zelfstandig zichzelf hebben vastgebonden?

Knopenonderzoek kan ook nuttig zijn voor een juiste beoordeling van een vermoedelijke zelfdoding.

Welke methoden gebruikt de onderzoeker?

De onderzoeker maakt foto’s van de knopen en bindingen, beschrijft ze en neemt monsters voor nadere analyse. Om de knopen in een later stadium te kunnen onderzoeken, fixeert hij ze zodat ze niet uiteen kunnen vallen. Ook neemt hij monsters voor vezel-, microsporen-, of DNA-onderzoek.

Wat zijn mogelijke uitkomsten van het onderzoek?

Bij een forensische knopenanalyse wordt bepaald welk bindmiddel en welke knopen zijn aangetroffen en wat de samenstelling en volgorde ervan is. Op basis hiervan kan worden onderzocht of het slachtoffer zelfstandig in staat is geweest deze bindingen te vervaardigen en aan te leggen.

De bemonsteringen voor vezel-, microsporen- of DNA-onderzoek worden ingezet om nader te onderzoeken of anderen betrokken zijn geweest bij het aanleggen van de bindingen.

Ondersteuning politie

Knopenanalyse is een van de specialismen PD-ondersteuning. Dit team is gespecialiseerd in het ondersteunen van de forensische opsporing op de plaats delict en kent ook nog de specialismen  bloedspoorpatronen op de plaats delict en  fiber-plastic fusion.