Definities categorieën in meldingsoverzichten

Een meldingsoverzicht van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bestaat uit een aantal kolommen waarin (soms) categorieën worden gebruikt om meldingen te typeren. Deze pagina bevat een verklarende woordenlijst van deze kolommen en categorieën.

Definities 'categorie oorzaak'

01. Contaminatie
Betreft in de context van forensisch (DNA-)onderzoek: ongewenste overdracht van biologisch materiaal (celmateriaal/DNA van een persoon of spoor) op/in een (ander) spoor of sporendrager (stuk van overtuiging).

04. Menselijk handelen, administratief of overig
Betreft toedoen door foutief menselijk handelen

05. Technisch probleem
Betreft technische problemen aan apparatuur of faciliteiten.

06. Afwijking van QOL document
Betreft het niet volgen van geldende werkvoorschriften.

07. Capaciteit/ Planning
Betreft problemen met de capaciteit of planning.

08. Afwijking van verantwoordelijkheid/ bevoegdheid
Betreft het ten onrechte nemen van een verantwoordelijkheid of het ten onrechte uitvoeren van werkzaamheden waarvoor geen bevoegdheid is verleend.

09. Monsterverwisseling
Betreft verwisseling van monstermateriaal.

10. Extern
Betreft oorzaken die buiten het NFI zijn ontstaan.

99. Overig
Betreft oorzaak die niet in bovenstaande categorieën is onder te brengen.

Definities 'categorie oplossing'

01. Aanpassing standaard werkwijze
Betreft een structurele wijziging in de werkwijze.

99. Overig
Betreft incidentele oplossing.