Kwaliteit

Kwaliteit betekent voor het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) het leveren van door de klant gewenste producten en diensten met de beste combinatie van juistheid, bruikbaarheid en snelheid. De inhoudelijke objectiviteit en wetenschappelijke integriteit van het NFI zijn hierbij onwrikbare randvoorwaarden.

Kwaliteitsmanagementsysteem en meldingen

De forensisch-technische informatie die het NFI levert, speelt een grote rol in het strafrechtproces. De betrouwbaarheid van deze informatie moet boven alle twijfel verheven zijn. Daarom werkt het NFI met een kwaliteitsmanagementsysteem.

In dit systeem wordt gewerkt volgens vastgestelde procedures en methoden, en worden werkzaamheden getoetst in relatie tot deze procedures en voorschriften. Het systeem monitort het verloop van het gehele werkproces; van ontvangst van de aanvraag tot de rapportage aan de klant.

Het systeem monitort het verloop van het gehele werkproces; van ontvangst van de aanvraag tot de rapportage aan de klant.

Meldingen zijn een onmisbaar instrument in de borging en verbetering van kwaliteit. Een afwijking op het vastgestelde proces wordt als melding geregistreerd, inclusief de corrigerende maatregel die wordt genomen om de afwijking op te lossen voordat een product naar de klant gaat. Zo voorkomt het NFI potentiële fouten in eindproducten en is de kwaliteit van het productieproces continu zeer hoog.

Het artikel Kwaliteitsbewustzijn zit in de genen: Forensisch DNA-onderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut gaat in op de kwaliteitsborging van forensisch DNA-onderzoek bij het NFI.

Accreditatie

Voor klanten is het natuurlijk van groot belang dat de kwaliteit van de diensten van het NFI aantoonbaar wordt gemaakt. Dit gebeurt door een beoordeling van de Raad voor Accreditatie (RvA), een onafhankelijk instituut. Het NFI is al sinds 1994 geaccrediteerd door de RvA onder nummer L146. De accreditatie is gebaseerd op de ISO/IEC-17025. De gebieden waarvoor het NFI is geaccrediteerd, zijn op de website van de RvA terug te vinden.

Audits

Jaarlijks wordt een externe audit uitgevoerd. De RvA toetst dan of het NFI nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor accreditatie. Daarnaast voert het NFI eigen audits uit (interne audits en managementreviews). Maar ook wordt collega-instituten gevraagd het NFI te reviewen en neemt het NFI deel aan externe ringonderzoeken. Met behulp van dit laatste kwaliteitsinstrument kan het NFI eigen resultaten vergelijken met die van andere laboratoria en kunnen eventuele (systematische) fouten worden herkend en erkend.

Wetenschappelijke en juridische toetsing

Naast een procesmatige toetsing van de producten en diensten van het NFI vindt er ook een wetenschappelijke en juridische (kwaliteits)toetsing plaats. Hierbij wordt vooral gekeken naar de wetenschappelijke kwaliteit, consistentie en integriteit van het forensisch onderzoek.