Kwaliteitsrapportages

Voor klanten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is het van groot belang dat kwaliteit van de diensten die het NFI biedt, aantoonbaar is. Daarom laat het NFI jaarlijks de kwaliteit beoordelen door de Raad voor Accreditatie (RvA), een onafhankelijk instituut. Deze pagina biedt een overzicht van de rapportages. In de jaren 2003 en 2004 zijn geen rapportages verschenen.

Meldingen

De divisie Biologische Sporen (BiS) van het NFI rapporteert de meldingen sinds 1997. Andere divisies van het NFI rapporteren sinds 2008. Vanaf 2011 zijn de gegevens van BiS opgenomen in het NFI-totaaloverzicht.

Leeswijzer bij de meldingsoverzichten

1. Het meldingsoverzicht bestaat uit een aantal kolommen waarin (soms) categorieën worden gebruikt om meldingen te typeren, zie voor een toelichting de definities categorieën in meldingsoverzichten.

2. In de overzichten komen de volgende beheersystemen voor: Promis is het zakenbeheersysteem dat door het NFI gebruikt wordt bij het zaakonderzoek. Quality on Line (QOL) wordt gebruikt voor het beheer van werkvoorschriften en incidentmeldingen.

3. ‘Meldingen’ zijn niet per se fouten, maar vooral geconstateerde afwijkingen in het proces.

4. De nummering is niet altijd opeenvolgend. Dit wordt veroorzaakt doordat de wijze van registreren in de loop van de jaren veranderde en omdat het systeem Quality on Line (QOL) alle meldingen van het NFI doornummert. Het gepubliceerde meldingsoverzicht betreft alleen meldingen m.b.t. DNA-bepalingen.

5. Het NFI verricht DNA-onderzoek in strafrechtelijke zaken, daarom zijn de gegevens in de overzichten geanonimiseerd. Dat geldt ook voor namen van toeleveranciers en dergelijke.

6. De meeste meldingen leiden niet tot een fout in een rapport, omdat de afwijkingen tijdig zijn ontdekt en hersteld. Acties die geen gevolg voor het zaakonderzoek hebben gehad worden in de regel niet aan de aanvrager/opdrachtgever gemeld. Fouten die vóór rapportage worden ontdekt en wel mogelijke gevolgen voor de zaak kunnen hebben, worden in de rapportage verwerkt. Indien sprake is van fouten die achteraf zijn geconstateerd en die gevolgen voor de zaak zouden kunnen hebben of in geval van correcties in administratieve sfeer worden herziene rapporten uitgebracht.