Vakbijlage Identificatie van drugs

Bij het team verdovende middelen is één van de belangrijkste typen onderzoek de identificatie van Opiumwetsmiddelen en/of Wvmc-stoffen. Ook bij onderzoeksvragen over bijvoorbeeld de hoeveelheid drugs in een ‘XTC’ tablet of bij het onderzoek naar illegale fabricage van drugs is het belangrijk om eerst te bepalen om welke drugs het gaat. Het onderzoek wordt daarom altijd gestart met de identificatie.