Bedwelming

Artsen worden regelmatig geconfronteerd met personen die aangeven dat er iets in hun eten of drinken is gedaan. De vraag is of dit terecht is en hoe je dit moet onderzoeken. Zowel anamnese, lichamelijk onderzoek als chemisch onderzoek aan bloed of urine kunnen helpen om hierover uitsluitsel te geven.

De cursus bedwelming geeft de arts, aan de hand van voorbeelden, inzicht in de achterliggende problematiek. Zowel geneesmiddelen, bekende drugs als designer drugs komen hierbij aan de orde. Ook wisselwerkingen met alcohol komen aan bod.

Doelgroep

  • huisartsen
  • forensisch artsen
  • SEH-artsen

Omvang

1 dagdeel

Meer informatie

Deze cursus wordt op dit moment alleen op verzoek van een organisatie aangeboden.

Voor meer informatie: vul ons contactformulier in.