Bevindingen na seksueel misbruik van kinderen

Seksueel misbruik bij kinderen heeft veel impact op het slachtoffer en de familie. Als arts speelt u een belangrijke rol in het diagnosticeren hiervan. Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik is voor veel artsen echter een ingewikkelde zaak. Het is van belang dat u de symptomen ervan herkent, evenals de variaties en de symptomen met een andere oorzaak.

In deze cursus komen de ‘normale’ anatomie van het anogenitaal gebied van minderjarigen en de natuurlijke variaties hierop aan de orde. Daarnaast bespreken we hoe letsels in het anogenitaal gebied geduid moeten worden. Hierbij komen terminologie, interpretatie, maar ook valkuilen aan bod. Aan de hand van casuïstiek bespreken we vervolgens de stappen die u dient te nemen in het kader van de KNMG Meldcode Kindermishandeling.

Doelgroep

Nascholing voor:

  • huisartsen

  • vertrouwensartsen

  • kinderartsen

  • forensisch artsen

  • jeugdartsen

Omvang

1 dagdeel

Meer informatie

Deze cursus wordt op dit moment alleen op verzoek van een organisatie aangeboden.

Voor meer informatie: vul ons contactformulier in. Geef op het contactformulier aan welke training/cursus het betreft.