Herkennen van letsels ten gevolge van kindermishandeling

Het tijdig herkennen van kindermishandeling kan veel leed voorkomen. Als arts of zorgprofessional speelt u daarbij een cruciale rol. Het herkennen van kindermishandeling vereist echter specifieke expertise.

Na afloop van deze cursus bent u beter in staat letsels die suggestief zijn voor kindermishandeling en/of verwaarlozing te herkennen. Ook bent u zich beter bewust van de valkuilen bij het duiden van deze letsels. Een rondleiding bij de afdeling Medisch Forensisch Onderzoek van het NFI maakt deel uit van het programma.

Doelgroep

Nascholing voor:

  • huisartsen

  • SEH-artsen en -verpleegkundigen

  • aandachtsfunctionarissen kindermishandeling

  • vertrouwensartsen

  • kinderartsen

  • jeugdartsen

  • forensisch artsen

Omvang

1 dag

Meer informatie

Deze cursus wordt op dit moment alleen op verzoek van een organisatie aangeboden.

Voor meer informatie vul ons contactformulier in. Geef op het contactformulier aan welke training/cursus het betreft.