Strategische kennis- en innovatieagenda NFI

Voor u ligt de strategische kennis- en innovatieagenda (SKIA) van het NFI voor de periode 2019-2024. De agenda geeft richting aan waar we bij het NFI op het gebied van wetenschap en innovatie op willen focussen en geeft invulling aan het Strategisch Forensisch Onderzoeksprogramma NFI (SFON).

Bij het opstellen van de SKIA is uitgegaan van de ontwikkelingen die gezien worden in het forensische onderzoek domein. Technologische, wetenschappelijke en forensische ontwikkelingen gaan razendsnel, en beschikbare onderzoeksmiddelen om hier tijdig op te anticiperen zijn spaarzaam. Het is dus van groot belang dat wij onze capaciteit beter dan ooit weten te richten op wat gezien wordt als relevant en urgent.