Vakbijlagen en informatiebladen

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kent een grote verscheidenheid aan onderzoeksgebieden. Onderzoeksrapporten van het NFI kunnen vergezeld gaan van een vakbijlage of informatieblad.

Een vakbijlage is een algemene toelichting op het onderzoek en heeft een zuiver informatief karakter. De vakbijlagen hebben over het algemeen een vaste indeling met achterin een verklarende woordenlijst en een overzicht van literatuurverwijzingen.

De informatiebladen bij NFI-rapporten met betrekking tot DNA-onderzoek dienen als achtergrondinformatie bij het lezen van die rapporten.

Algemeen

Biologische Sporen

Chemische en Fysische Sporen

Digitale en Biometrische Sporen

Bijzondere Dienstverlening en Expertise

  • Vakbijlage - Leeftijdsonderzoek bij levenden
    Sinds 1999 kunnen vreemdelingen zonder geldige identiteitsdocumentatie onderworpen worden aan een zogenaamd leeftijdsonderzoek. Dit gebeurt als ambtshalve wordt getwijfeld aan de eigen leeftijdsopgave. 
  • Vakbijlage - Pathologie
    Een forensische sectie betreft postmortaal onderzoek op een lichaam of één of meerdere lichaamsdelen van een persoon.
  • Vakbijlage - Vergelijkend handschriftonderzoek
    Handgeschreven brieven, notities, invullingen, handtekeningen etc. zijn te beschouwen als door individuen achtergelaten sporen. Doel van het vergelijkend handschriftonderzoek is een antwoord te geven op de vraag wie het in een bepaalde zaak als betwist aangemerkt handschrift heeft geproduceerd.