Vakbijlagen en informatiebladen

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kent een grote verscheidenheid aan onderzoeksgebieden. Onderzoeksrapporten van het NFI kunnen vergezeld gaan van een vakbijlage of informatieblad.

Een vakbijlage is een algemene toelichting op het onderzoek en heeft een zuiver informatief karakter. De vakbijlagen hebben over het algemeen een vaste indeling met achterin een verklarende woordenlijst en een overzicht van literatuurverwijzingen.

Een informatieblad dient als achtergrondinformatie, informatiebron en/of naslagwerk voor professionals. Het gaat dan om onderwerpen over bijvoorbeeld nieuwe methoden en technieken of specifieke richtlijnen voor onderzoek bij een bepaald delict.

Algemeen

Biologische Sporen (mens, dier, plant)

DNA-onderzoek

Forensische pathologie

Forensische toxicologie

Forensische antropologie

Chemische en Fysische Sporen (stoffen en voorwerpen)

Verdovende middelen

Wapens en munitie

Vezel- en textielonderzoek

Explosies en explosieven

Digitale en Biometrische Sporen (digitaal, audiovisueel, biometrie)

Forensische digitale technologie

 • Informatieblad - Bitcoin
  Dit informatieblad geeft een algemene uitleg van Bitcoin, hoe hij werkt als een betaalmiddel en hoe adressen en transacties werken. Daarnaast wordt ook de onderliggende techniek uitgelegd, inclusief welke digitale sporen er zijn, de manier waarop (forensisch) onderzoek plaatsvindt en welke technieken kunnen worden gebruikt om traceerbaarheid van betaling tegen te gaan. 
 • Informatieblad - Vernietigen van digitale sporen met verschoningsgerechtigde informatie
  Er wordt tegenwoordig veel gesproken over het vernietigen van data uit forensische bewijsbestanden, onder meer data die onder het verschoningsrecht valt. Maar wat betekent datavernietiging? Is dit mogelijk? En wat zijn de gevolgen daarvan voor je bewijs? Deze vragen worden in dit informatieblad beantwoord.
 • Vakbijlage - Forensisch gebruik van bestandskenmerken en bijbehorende hashalgoritmen

 • Vakbijlage -Hansken
  Deze vakbijlage geeft weer hoe een onderzoek met behulp van Hansken in het algemeen plaatsvindt en welke aandachtspunten er bij een dergelijk onderzoek zijn.

 • Forensische waarborgen in Hansken
  In steeds meer strafzaken worden met Hansken gevonden sporen als bewijs gebruikt. Dit vereist gedegen forensische onderbouwing: het materiaal moet op een transparante manier verwerkt worden en de gerapporteerde sporen moeten herleidbaar zijn naar de bron (bijv. de inbeslaggenomen telefoon of computer). Dit informatieblad beschrijft de forensische waarborgen in Hansken die als basis dienen voor deze onderbouwing.

 • Technische toelichting - 'Terug naar de bestanden': 
  Technische toelichting over identificeren, verbergen en verwijderen van bestanden.

Forensische biometrie en beeldonderzoek