Vakbijlage Waarschijnlijkheidstermen

In veel gevallen kan de forensisch onderzoeker de vraag die de opdrachtgever hem stelt niet met een volmondig ja of nee beantwoorden. Er is dan een bepaalde mate van onzekerheid over de conclusie. Bij voorkeur wordt deze onzekerheid getalsmatig uitgedrukt, bijvoorbeeld in de vorm van een kans of een interval.

Maar in sommige onderzoeken kan de onderzoeker zijn conclusie slechts formuleren in verbale termen van waarschijnlijkheid. Hierbij gebruiken NFI-onderzoekers, waar van toepassing, een standaardreeks van termen om hun conclusie te formuleren.

Deze standaardreeks is gebaseerd op inzichten die volgen uit het zogeheten 'Bayesiaanse model’ voor de interpretatie van bewijs.